॥ श्री लक्ष्मी नृसिंह ।।

देणगी

श्री निरा नृसिंहपूर देवस्थानास देण्यात येणार्या सर्व देणग्या भारत सरकारच्या आयकर कायद्याच्या ८०-जी अन्वये कर सवलतीस पात्र आहेत.
श्री लक्ष्मी-नृसिंह देवस्थान ट्रस्टचे देणगी स्विकारण्यासाठीचे अधिकृत खात्यांची माहिती खालील प्रमाणे आहे.

बॅन्केचे नाव : देना बॅन्क शाखा नरसिंहपूर
आयएफएससी कोड : BARB0DBNIPU
एमआयसीआर कोड : 413012513
जिर्णोध्दारासाठीचा खाते क्रमांक : 98690100002090
अन्नछत्रासाठीचा खाते क्रमांक : 986901000001167
भक्तांसाठी सूचना

श्री लक्ष्मी नृसिंह देवतांना अर्पण करावयाच्या मौल्यवान वस्तू उदा. सोन्या, चांदीचे दागिने व उपकरणी, निरनिराळ्या धातुंची भांडी, वस्त्रे वा इतर वस्तू श्री मुर्तींना अर्पण करण्यापूर्वी प्रथम देवस्थान कार्यालयात समक्ष दाखवून व त्याचे योग्य मूल्य नोंदवून नंतर संबंधित पुजार्यांसमार्फत देवतांना अर्पण कराव्यात. अर्पण करावयाच्या एकेक वा अनेक वस्तुंची एकत्रित किंमत – १५१ रु. किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल तर त्या वस्तू पूजा उतरल्यानंतर देवस्थान विश्वस्त मंडळाकडे जमा करावयाच्या असतात. याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. अशा अर्पण केलेल्या वस्तुंची पावती भक्तांस दिली जाते.