नीरा-नरसिंहपूर येथे कसे याल?

बस सेवा

पुणे येथून सोलापूर जाणाऱ्या बसने टेभुर्णी येथे उतरावे. टेंभुर्णी येथून अकलूज जाणाऱ्या बसने संगम चौक येथे उतरावे. तेथून रिक्षाद्वारे नीरा-नरसिंहपूर येथे यावे. पुणे ते नरसिंहपूर अंतर १८५ किमी आहे.

पुणे-इंदापूर- टेंभुर्णी- संगम-नीरा नरसिंहपूर

पंढरपूर अकलूज मार्गाने येताना अकलूजहून टेंभुर्णी जाणाऱ्या बसने संगम येथे उतरावे. तेथून रिक्षाद्वारे नीरा-नरसिंहपूर येथे यावे.

पंढरपूर-अकलूज- संगम-नीरा नरसिंहपूर

रेल्वे सेवा

पुणे स्टेशन येथून सोलापूरला जाणाऱ्या रेल्वेने कुर्डूवाडी जंक्शन येथे उतरावे. कुर्डूवाडी ते टेंभुर्णी बसने प्रवास करावा. टेंभुर्णी येथून अकलूज जाणाऱ्या बसने संगम चौक येथे उतरावे. तेथून रिक्षाद्वारे नीरा-नरसिंहपूर येथे यावे.

पुणे-कुर्डूवाडी- टेंभुर्णी- संगम-नीरा नरसिंहपूर