कोळे नरसिह्पूर- येथील प्राचीन मंदिर स्वयंभू मूर्ती

सांगवडे- कोल्हापूर येथील श्री नृसिहासंहारक मंदिर

धोम- सातारा येथील नरसिंह मंदिर

कुडाळ- सिंधुदुर्ग येथील फणसाच्या लाकडाची मूर्ती,येथे सुपारीचा कौल लावतात.

बाभूळगाव- कुर्डूवाडी येथील नरसिहाचे मंदिर

ताथवडे- पुणे येथील वालुकामय मूर्ती

रांजणी- पुणे येथील नरसिहाचे मंदिर म्हणजे क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके याचे आश्रय स्थान होते .लाखोजीबुवा ब्रह्मे यांच्यास्वप्नात साक्षात्कार झाला व नीरा नरसिहाचे येथे आगमन झाले .

पुणे- येथील कारकोळ पुरा येथील जोशी याचे मंदिर

कोपर्डे- कराड जवळ शिव कालीन मंदिर नारायण दिवाकर [कृष्ण दयार्णव याचे वडील ]स्वप्न साक्षात्कारा नुसार मंदिर स्थापना .

रायबाग- येथील मंदिर

राहेर- नगर येथील मंदिर याचे वर्णन दासू गणु नी केले आह .

भातोडी- नगर जिल्ह्यातील ११ व्या शतकातील सुंदर शिल्प असलेले मंदिर

त्र्यंबकेश्वर- येथे कुशावर्त कुंडाजवळ हे क्षत्र आहे .

सिन्नर- यादवकालीन शिव पंचायतन यात नरसिहाचे मंदिर

निफाड- स्वयंभू मूर्ती काळ्या रंगाचा तांदळा स्वरूपात नरसिहाचे दर्शन .

जळगाव- बालाजी मंदिरात डाव्या बाजूला नरसिहाचे मंदिर

गणेशलेणे- या प्राचीन लेण्यात नार्सिहाची मूर्ती आहे .

सायखेड- गोदावरी व शिवणा याच्या संगमावर बेटावर हे मंदिर असून या बेटाला मणि पर्वत असे म्हणतात मध्वमुनिश्वरांनी या नरसिहाची गौरव पडे रचली आहेत .

पैठण- संत एकनाथाच्या वाड्यापासून जवळ एका मंदिरात वामललित आसनातील नरसिहाची काळ्या पाषाणाची सुंदर मूर्ती आहे .

निलंगा- येथील नीलकंठेश्वर महादेव मंदिरात शिव नरसिहाची उत्कृष्ठ मूर्ती आहे

घनसांगवी- येथे हेमाड पंथी नरसिहाचे मंदिर .येथे धानस्थ मूर्ती आहे .

बीड- उत्तराभिमुख मंदिर.येथे दासोपंत याची समाधी आहे .

राक्षसभुवन- येथेही नरसिहाचे मंदिर आहे .

शेळगाव- नांदेड जिल्ह्यातील मांजरा व लेडी संगमावर शिव मंदिरात नार्सिहाची मूर्ती याला योग नार्सिहाची मूर्ती म्हणतात

नांदेड- शहराच्या होळी भागात हे मंदिर असून किल्ल्यातही आणखी एक मंदिर आहे

टेम्बुर्णी- येथेही मराठा शैलीचे मंदिर आहे

नरसी- परभणी जिल्ह्यात हे क्षेत्र येते

मानवत- येथे तांदळ्याच्या स्वरुपात नरसिहाचे दर्शन होते

राजापूर- परभणी येथे हे क्षेत्र येते

पोखरणी- पूर्वीचे नाव पुष्करणी येथे साळापुरीचा नरसिहाचे आगमन झाले.

वरुड- येथे द्विभुज आसनस्थ नरसिहाची मूर्ती आहे

धर्मापुरी- परभणी येथे हे क्षेत्र असून येते अनेक नरसिहाच्यामूर्ती आहेत तेजोमय,पर्णमय,पीत,श्वेत,जालस्थ ,पर्जन्य अशा देवता आहेत.